Villkor

Denna webbplats publiceras av:

Michelin Nordic AB
Årstaängsvägen 11
Box 47175
S 10074 Stockholm Sweden

Telefonnummer: 08-709 07 00
Org. Nr.: 556025 5266

Webbhotell:

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANKRIKE
Tel: +33 (0)1 48 13 00 00
Fax: +33 (0)1 48 13 31 21

Ansvarig utgivare : Richard Andermyr

Läs noggrant igenom användningsvillkoren innan du besöker Michelins webbplats för lastbilar. Webbplatsen är avsedd för återförsäljare och användare av lastbilsdäck i Sverige. Gå till rullmenyn med olika länder för att komma till ditt land.
Företagen inom Michelin-gruppen är alla egna juridiska enheter och självständiga juridiska personer. För att underlätta informationsspridningen på webbplatsen gäller dock följande villkor: "Michelin", "Gruppen", "Michelingruppen" och "oss" avser alla företag inom Michelingruppen, som alla självständigt driver sin verksamhet.

ARTIKEL 1: SYFTE

Syftet med den här informationen är att fastställa de villkor som gäller när Michelin publicerar den här webbplatsen och de villkor som gäller när du besöker och använder den. Alla anslutningar till webbplatsen ska göras enligt denna juridiska information och Michelin förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera informationen. Genom att få tillträde till webbplatsen och använda den, bekräftar du att du tagit del av, förstått och godkänt den juridiska informationen och Michelins policy för personuppgifter.

ARTIKEL 2: TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen är avsedd för alla sorters användare. Den innehåller information om Michelins erfarenheter av mobilitet, uppfinningar för lastbilsdäck, Michelins däckkatalog och en sökmotor "hitta återförsäljare". Det finns även en sida för att anmäla sig till bärgningstjänsten Michelin Euro Assist.
Michelin strävar efter att upprätthålla tillgången till webbplatsen, dock utan att vara bunden av några skyldigheter som garanterar tillgång. Vid underhåll, uppdatering och av andra skäl, framför allt av teknisk eller juridisk art, kan tillgången till webbplatsen begränsas eller till och med avbrytas. Michelin kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana avbrott eller för de konsekvenser som det kan få för dig.

ARTIKEL 3: IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet (vilket omfattar men inte begränsas till information, texter, diagram, data, bilder, foton, modeller, filmer och ljudklipp liksom formen på allt detta samt själva webbplatsen) skyddas av upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Innehållet tillhör respektive utgivare, Michelin och/eller dess dotterbolag. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, reproducera, presentera, använda, anpassa, ändra, översätta, sprida innehållet, oavsett om det tillhör Michelin eller en tredje part som gett Michelin rättigheterna, och oavsett vilket sätt det sker på, förutom enligt de begränsade rättigheter som du har enligt nedan och/eller eventuella kopior avsedda för privat bruk. Innehållet på denna webbplats får ändras utan föregående meddelande och det publiceras utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, och kan aldrig ge upphov till någon rätt till ersättning. Innehållet är skyddat genom upphovsrätt © 1997-2010 Michelin. Logotyperna är registrerade varumärken.
Rättigheterna till den sammanställda informationen i informationsdatabasen om återförsäljare av lastbilsdäck som finns till förfogande för användarna av webbplatsen ägs av Michelin. Innehållet i databasen är därför skyddade enligt upphovsrättslagen samt av bestämmelserna i fransk lag 98-536 av den 1 juli 1998 om rättsligt skydd för databaser, införlivandet av direktiv 96/9/CE av den 11 mars 1996.
Genom att besöka webbplatsen accepterar du att:

  • inte, vare sig helt eller delvis, reproducera, framställa, översätta, anpassa eller ändra, innehållet i databasen, oavsett på vilket sätt det sker;
  • inte göra utdrag ur, lagra, reproducera, representera eller bevara, direkt eller indirekt, oavsett vilken metod, på något sätt eller i någon form, helt eller delvis, kvalitativt eller kvantitativt, av väsentliga delar av innehållet i databasen
  • inte återanvända, genom att offentliggöra, hela eller en väsentlig del, kvalitativt eller kvantitativt, av innehållet i databasen, oavsett i vilken form;
  • nte göra återkommande eller upprepade, kvalitativa eller kvantitativa utdrag av väsentliga delar av databasen om detta strider mot normalt bruk.

Alla intrång mot upphovsrätten innebär upphovsrättsintrång och är straffbart enligt artiklarna L. 335-2 i franska Code de la Propriété intellectuelle och enligt Svenska Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Alla handlingar som strider mot databasinnehavarens upphovsrätt kommer att bli föremål för sanktioner enligt artiklarna 343-1 till 4 i franska Code de la Propriété intellectuelle och Svenska Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

ARTIKEL 4: E-POST

När du vill utbyta information via e-post med Michelin måste du fylla i de e-postformulär som finns på webbplatsen. Michelins svar på e-post liksom tillgång till webbplatsen och innehållet skall inte anses utgöra annons-, reklam eller annan marknadsföringsaktivitet i det land där Internet-användaren befinner sig.

ARTIKEL 5: SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

I allmänhet kan du besöka vår webbplats utan att behöva avslöja din identitet eller lämna personuppgifter. Ibland kan dock Michelin be om information, till exempel för att svara på en fråga du ställt, utföra en tjänst, bearbeta en order eller för marknadsföringsändamål.
De uppgifter som samlas in är namn, adress, telefonnummer, fax, e-postadress, etc.
För att kunna ge bättre service samlar Michelin in anonyma uppgifter om hur du navigerar på webbplatsen. Dessa uppgifter är kakor, inte personuppgifter. Michelin kan använda dessa uppgifter om besökare för att få större förståelse för hur sidan används, hur många som besöker sidan, och vilka sidor som besöks, hur lång tid och hur ofta, etc. Det enda syfte med dessa uppgifter är att förbättra de tjänster som finns på webbplatsen. För mer information om Michelins användning av kakor se www.michelin.se.

5.1 Mottagare av personuppgifter

De uppgifter som samlas in via vår webbplats är avsedda för Michelin och dess utvalda samarbetspartners och/eller serviceleverantörer som man anlitar. Dessa företag är genom avtal skyldiga att respektera sekretess och säkerhet av uppgifterna som de tar del av och får endast hantera uppgifterna för att uppfylla ändamålen i varje enskilt uppdrag. Michelin förbinder sig att inte sälja, hyra ut överlåta dina personuppgifter till tredje part. Emellertid, till följd av ett rättsligt eller administrativt beslut, enligt gällande lag, eller för att skydda sina rättigheter och tillgångar, kan Michelin bli tvungen att överlåta dina personuppgifter.

5.2 Rätt till att se, korrigera och ta bort dina personuppgifter

När det gäller personuppgifter som du kan komma att tillhandahålla, har du rätt att se, korrigera och ta bort dessa uppgifter i enlighet med svenska personuppgiftslagen eller den franska lagen Informatique et Libertés n°78-17 av den 6 januari 1978, ändrad genom lag 2004-810 av den 6 augusti 2004.
Du kan också utan kostnad motsätta dig att Michelin samlar in och bearbetar dina uppgifter eller använda dem för marknadsföringsändamål.
Om du vill utöva dina rättigheter behöver du skicka ett brev till följande adress: Att: Personuppgiftsansvarig, Michelin Nordic, Box 47175, S 10074 Stockholm.

5.3 Externa webbsidor

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Vi vill informera dig om att Michelin inte sprider dina personuppgifter till dessa webbplatser. Vi vill göra dig uppmärksam på att när du lämnar vår webbplats kan du komma till platser som har andra rutiner för skydd av personuppgifter, och det har Michelin ingen kontroll över och inget ansvar för.

5.4 Sociala nätverk

Webbplatsen har plugins till sociala nätverk (nedan kallat "sociala nätverksknappar"). Respektive sociala nätverk är ensamt ansvarig för dessa knappar. Du känner igen de sociala nätverksknapparna via respektive nätverks logotyp. Dessa knappar gör att vi kan publicera hyperlänkar eller innehåll från vår webbplats på din sida i respektive socialt nätverk. Det gör det även möjligt för oss att publicera meddelanden på din profil om innehåll som du har gillat eller kommentarer om innehåll som du har postat eller rekommendera innehåll på din sida. När du använder sociala nätverksknappar, delar du information med ett socialt nätverk som sparar informationen. Michelin har inget inflytande över hur dessa sociala nätverk samlar in och hanterar dina uppgifter. För att få information om syftet och omfattningen av insamlingen av uppgifter, bearbetning och senare användning av den information som du delar genom att trycka på en social nätverksknapp, läs det sociala nätverkets policy för skydd av personuppgifter.

Dessutom, när du besöker en sida på vår webbplats som har en sådan knapp, även om du inte klickar på den, kan din webbläsare ansluta sig direkt till det sociala nätverkets servrar. Om du inte är inloggad på ett socialt nätverk när du besöker vår webbplats eller om du inte har något användarkonto hos det sociala nätverket, kan det lagra datum och klockslag, dess URL, så väl som teknisk information gällande den IP-adress, webbläsare och operativ system som du använder. Om du är inloggad på ett socialt nätverk under besöket kan knappen även länka den besökta sidan till ditt användarkonto. Om du inte vill att det sociala nätverket länkar insamlad information via vår webbplats bör du logga ut dig från nätverket under tiden som du besöker vår hemsida. Michelin har inget inflytande över hur dessa sociala nätverk samlar in och hanterar dina uppgifter via de sociala nätverksknapparna. Vi rekommenderar dig att läsa respektive nätverks sekretesspolicy för att få mer information om syftet med datainsamlingen, i synnerhet gällande reklam.

Vår webbplats får ingen information om dina profiler på sociala nätverk.

5.5 MYACCOUNT

 MyAccount är en personlig portal som uteslutande är till för klienter/användare inom kategorin tunga fordon med hemvist i någon av EU-medlemsstaterna Frankrike, Spanien, Tyskland, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Beneluxländerna, Sverige, Finland, Norge, Polen, Italien, Tjeckien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Grekland, Portugal. MyAccount kommer att användas även i Turkiet. Detta personliga konto ger tillträde till en rad tjänster efter registrering (tillträde till erbjudandena Sell Out Promotions, Damage Garantee, Michelin Euro Assist subscription, Drive&Save, Casing Bonus, osv.).
För att få tillträde till den personliga portalen MyAccount måste man registrera sig genom att upprätta ett användarkonto och fylla i det formulär som utformats för ändamålet. I samband med detta kommer Michelin att samla in personliga uppgifter från din profil såsom ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt telefonnummer och andra uppgifter avseende din bolagstillhörighet samt din fordonsflotta. Bankuppgiften IBAN kommer att samlas in för att du ska kunna ta del av vissa tjänster. Denna uppgift kommer att sparas under en tidsperiod som inte överstiger den tidsperiod som krävs för genomförandet av de transaktioner som har anknytning till återbetalningar, erbjudanden och bonusar. Michelin åtar sig att vidta alla försiktighetsåtgärder som krävs för att bevara skyddet av dessa uppgifter och, framför allt, att förhindra att de förvrängs, skadas eller att någon obehörig utomstående får tillgång till dem.
Ovannämnda uppgifter är avsedda för leverantörerna av de tjänster som du utnyttjar.
Registreringen tjänar till att upprätta ett användarnamn och ett lösenord som Michelin tillhandahåller, och som är personliga och konfidentiella. Du blir ensamt ansvarig för eventuell användning av desamma. Michelin åtar sig att inte använda de uppgifter som samlats in via din profil för marknadsbearbetningsändamål utan att i förväg ha fått din tillåtelse för det.
Michelin kommer inte att spara de personliga uppgifterna längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till de mål för vilka de insamlats eller längre än vad gällande lag tillåter.

ARTIKEL 6: GARANTI OCH ANSVAR

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag Michelin förbehåller sig rätten att när som helst, och utan föregående meddelande, ändra, korrigera, avbryta och/eller ta bort innehåll eller tillträde till webbplatsen. Michelin kan inte hållas ansvarig om din IT-utrustning drabbas av något datavirus eller annan datorinfektion (t.ex. maskar eller trojanska hästar). Du ansvarar själv för att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda din datorutrustning.
Michelin, dess anställda, dess leverantörer eller partners som nämns på webbplatsen kan under inga omständigheter hållas ansvariga för oförutsedda eller förutsägbara direkta eller indirekta förluster av något slag eller någon skada som uppstår på grund av användning av webbplatsen eller information som erhållits från webbplatsen.
Webbplatsen kan innehålla enkla eller djupa hypertextlänkar till Michelins eller tredje parts partnersidor. Tredje part måste bevilja tillstånd för djupa hypertextlänkar. Michelin har ingen kontroll över dessa webbplatser och har därför inget ansvar för åtkomst, relevans, tillgänglighet, innehåll, annonser, produkter och/eller tjänster som tillhandahålls på eller via dessa webbplatser. Michelin är därför på inget sätt ansvarig för direkta eller indirekta skador som kan uppstå när du besöker eller använder partnerns webbplats eller annat på grund av att denna webbplats bryter mot någon lagstiftning.

ARTIKEL 7: JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAGAR

Alla tvister om webbplatsen eller om denna juridiska information ska föras till domstol i Clermont-Ferrand, om inte tvisten berör en konsument, i vilket fall tvister skall avgöras i Stockholms Tingsrätt. Tvister ska regleras och tolkas i enlighet med fransk lag, med undantag för tvingande svensk konsumentskyddslagstiftning. Den som använder denna webbplats samtycker uttryckligen till att denna klausul tillämpas. Om något villkor i denna juridiska information befinns vara olagligt, ogiltigt eller ej tillämpligt av något skäl, ska det anses inte ingå i denna juridiska information och ska inte påverka giltigheten eller tillämpningen av de andra villkoren.