Våra styrkor

Hållbarhet

-1-

Miljövänligare transporter har blivit allt mer viktigt. I mer än 100 år har Michelin använt produktinnovation för att kämpa för en hållbar utveckling och minska miljöpåverkan i våra ISO 14001- certifierade europeiska fabriker.

Michelin erbjuder produkter såsom Michelin Remix för att hålla nere åtgången av råvarumaterial.

1 :Michelin har minskat sin miljöpåverkan i fabrikerna med 33% på 6 år. (Källa 2011 Sustainable Development Activity Report)

2: MICHELIN REMIX sparas ca 50 kg råmaterial,motsvarande den genomsnittliga vikten av en nedsliten stomme.