Råd

Skötselråd

-1-

Däcket är den enda kontaktytan mellan fordonet och vägen och är avgörande för förarens, såväl som godsets säkerhet. Rätt lufttryck ökar säkerheten och bidrar även till att spara bränsle och förlänga livslängden hos däcket.

Med tiden minskar lufttrycket i däcken. Kontrollera därför lufttrycket regelbundet.

Respektera alltid lufttrycket som rekommenderas av däcktillverkaren. Anpassa alltid lufttrycket efter belastning och användning.

Lufttrycket påverkar däckets livslängd

pressiongonflage_01

Michelins interna källor Michelin

Lufttrycket påverkar bränsleförbrukningen

pression
L-influence-de-la-pression-sur-le-cout-d-usage

Michelins interna källor

Följ Michelins råd för lastbilsdäck för en säker transport och optimalt kilometerresultat.

Ta hand om dina lastbilsdäck från MICHELIN

Kontrollera dina lastbilsdäck från Michelin regelbundet för att upptäcka oregelbundet slitage

Kontrollera att hjulens åtdragningsmoment stämmer med rekommendationerna från fordons- eller axeltillverkaren

Be en däckspecialist att noggrant kontrollera (internt/externt) alla skärskador, jack, synliga missformningar på slitbanan och sidorna. Samma gäller för alla skador och förslitningar på fälgarna.

Däcken får under inga omständigheter återmonteras om de uppvisar skador som:

deformerade kanttråd,

Seperation av gummilagren

skador orsakade av pretoliumbaserade produkter eller frätande ämnen,

marmorering eller nötning på det innergummit till en följd av att däcken har använts med för lågt lufttryck eller om de har utsatts för överbelastning.

Vid varje fordonsundersökning kontrollera eventuella skador på ventilen. Vid minsta tvivelaktighet, byt ut den.

Däckets livslängd

Däck tillverkas av olika sorters material och gummibaserade komponenter vars egenskaper är viktiga för däckets funktion.

Dessa egenskaper förändras med tiden.

Förändringarna påverkas av många faktorer som

  • klimatet,
  • lagerförhållande såsom temperatur, luftfuktighet, förvaringssätt...
  • användningsförhållanden såsom belastning, hastighet, däcktryck, vägskador…

Dessa faktorer varierar mycket och det går inte att säga exakt hur länge ett däck kommer att hålla. Därför rekommenderas det att låta en kvalificerad fackman undersöka däcken med jämna mellanrum. Denna kontroll bör utföras minst en gång per år.