Råd

Säkerhetsråd

-1-

Däckets funktioner

Risker

Bära last Beror på fordonets
egenskaper, och
Ett däck som är underdimmensionerat i förhållande till belastningen blir för varmt. Detta kan medföra att däcket slits snabbare, vilket i sin tur kan leda till en plötslig tryckförlust. Däckets fotavtrycket blir inte optimalt, vilket inverkar menligt på däckets beteende och väggrepp, styrning, flexibilitet och bromssträcka samt att livslängden förkortas.
Stödja hastigheten Bestäms av fordonets egenskaper,
fordonets maxhastighet
Ett underdimensionerat däck blir snabbt för varmt. Detta kan leda till en snabb försämring av däcket i trafiken, vilket i sin tur kan leda till en plötslig tryckförlust. Möjligheten till regummering kan äventyras. Livslängden förkortas.
Klara olika underlag Beroende på användningsområde Ett däck som inte är anpassat efter position eller användningsområde kan:
- Bli för varmt, exempelvis ett däck för blandad körning som används under långfärd på motorväg.
- Kan slitas onormalt. Exempelvis ett däck för landsväg som används på obelagda vägar.
Ett däck som uppvisar djupa skador bör undersökas av en fackman för att avgöra om det går att fortsätta användas, måste lagas, eller tas ur bruk. Observera att om stållagrena blottläggs utsätts de för oxidering.  Dessa skador medför snabb försämring av däcket, vilket i sin tur kan leda till plötslig tryckförlust. Livslängden förkortas. Ett däck där stållagren är synliga medför körförbud på fordonet.
Styra fordonet Beroende och användningsområde På styraxeln kan däck som inte är anpassade efter vare sig positionen eller användningen, beroende på vägbeläggningen och hastigheten, vara mer svårstyrda. Detta kan inverka menligt på kontrollen över fordonet.
Styra fordonet Ge föraren information om
 vägbeläggningens skick
Däcken på styraxeln är de som först kommer i kontakt med vägbeläggningen i färdriktningen. Däck som är avsedda för denna axel måste snabbt kunna hantera förändringar av vägbeläggningen, som exempelvis en tillfällig försämring av väggreppet. Ett däck som inte är avsett för att monteras på styraxeln kan vara mindre progressivt eller filtrera bort viss information om vägbeläggningen.
Säkerställa
körkomfort
Särskilda egenskaper för
däck för styraxlar: anpassat däckmönster och uniformitet
Styraxeln är i synnerhet känslig för skillnader mellan däcken, tillsammans med ratten, placeringen nära föraren, etc. Däck som är avsedda för att monteras på styraxeln är särskilt framtagna för att möta de kraven och även däckmönstret är anpassat för att optimera den här funktionen. Däck som inte är avsedda för att monteras vid styraxeln svarar mindre på de kravet och kan även innebära att fordonet hamnar i obalans.
Överföra
vridmomentet
Inbromsning, beror på fordonets
bromssystem.
Vid nödbromsningar utsätts
styraxeln för hög påfrestning.
Bromsning med retarderer utförs via drivaxeln
Vid en nödbromsning belastar stora krafter styraxeln. Däcken spelar med andra ord en stor roll för hur lång bromssträckan blir.
 Ett däck som inte är avsedda för montering på styraxeln kan ha sämre egenskaper.
Vid inbromsning med retarder utsätts däckmönstret och stommen på drivaxeln för stora krafter. Ett däck som inte är anpassat för positionen överför inte bromsmomentet lika effektivt och livslängden förkortas.
Överföra
vridmomentet
Motor, beroende på fordonens vridmoment Fordonets acceleration överförs till underlaget via däcken på drivaxeln. Ett däck som inte är anpassat är inte lika effektivt på att överföra fordonets vridmoment och livslängden förkortas.
Lång livslängd för att sänka
kostnaderna
I förhållande till kilometerresultatet Däcken bör vara anpassade efter axeln och fordonets användningsområden. Mönster som inte är anpassade efter detta axeln slits fortare vilket leder till kortare kilometerresultat och livslängd.
Lång livslängd för att sänka
kostnaderna
I förhållande till bränsleförbrukning Däcken på en lastbil har stor betydelse för bränsleförbrukningen. Valet av mönster påverkar bränsleförbrukningen. För vissa användningsområden är det möjligt att optimera förbrukningen genom att använda däck med lågt rullmotstånd.
Rullmotståndet minskas vartefter däcket slits. Att ersätta ett däck innan det har slitits ut* innebär högre bränslekostnader.

*Minsta mönsterdjup för däck varierar mellan olika lokala lagstiftningar. Använd aldrig däck vars mönsterdjup är lägre än 1.6 mm efter mönsterskärning. Vissa länder har speciella vinterdäckslagar där annat minst mönsterdjup anges.