Råd

Allmänna råd

-1-

Nordisk lagstiftning skiljer sig ifrån vissa andra europeiska länders lagstiftning avseende en del specifikationer. Det som nedan anges som rekommendationer kan i vissa länder vara lagkrav.

Tillåtna monteringskombinationer

Det är olämpligt att montera däck på samma axel som:

  • är av olika fabrikat
  • har olika dimensioner
  • har olika användningsområden, som ex däck gjorda för landsväg tillsammans med däck för anläggningsarbete.
  • har olika hastighetsindex
  • har olika belastningsindex

Detta gäller för både enkel-och tvillingmonterade lastbilsdäck

Det är inte tillåtet enligt lag att montera däck på samma axel som:

  • är av olika typ: radial eller diagonal 
  • är både dubbade och odubbade. Vid tvillingmontage får ett av däcken vara odubbat. De dubbade däcken ska i så fall placeras symmetriskt.

Slitage

Kontrollera mönsterdjupet i mönsterspåren på fyra jämt fördelade punkter runt däcket.

Minsta tillåtna mönsterdjup sommarperiod i Norge, Sverige och Finland är 1.6 mm

I Danmark gäller 1.0 mm.

Det yttre däcket vid tvillingdmontage får vara mer nött. Ingen del av däckets armering får dock vara synlig.

För vinterbruk finns ytterligare bestämmelser. Se specifikt stycke angående vinterdäckslagstiftning i norden.

Däckets ålder

Däckets ålder kan sätta en gräns oberoende av dess slitage.

Däck tillverkas av olika sorters material vars egenskaper förändras med tiden, beroende på olika faktorer som till exempel lagringsförhållanden (temperatur, luftfuktighet, position  etc.) och användningsförhållanden (belastning, hastighet, däcktryck, underlag, kemisk påverkan e.d.).

Dessa åldringsfaktorer varierar och är svåra att förutsäga. Därför rekommenderar Michelin att man, förutom regelbundna kontroller, låter en fackman kontrollera däcken med jämna mellanrum för att avgöra däckens fortsatta användning. Denna kontroll bör utföras minst en gång per år eller oftare vid behov.

Montering av mönsterskurna däck

MICHELIN rekommenderar mönsterskärning när det är lämpligt. Mönsterskärning förlänger däcket livslängd med upp 25% och minskar bränsleförbrukningen. Endast däck med märkning ”regroovable” får mönsterskäras. Se mer om mönsterskärning här

pneus-recreuses

Kombinerad montering av nya och regummerade däck

Kombinerad montering på samma axel bör undvikas.

Vår bestämda rekommendation är attintemontera regummerade däck på fordonets framaxel.

.

Skador

Kontrollera däcken regelbundet med avseende på skador och oregelbundet slitage. Däck som visar tecken på brott eller seperation eller annan skada som blottlägger däckets armering får inte brukas. Vid tveksamhet låt en fackman undersöka däck och fordon.

Vissa skador går att laga.

Däck ska lagas utav en fackman. Den som utför reparationen har alltid enskilt ansvar för att avgöra om reparationen är möjlig och för kvaliteten på reparationen.

Innan en reparation ska däcket avmonteras och undersökas noggrant, både invändigt och utvändigt av fackmannen.

Däcklagstiftning för lastbilar och bussar under vintern

Nedan följer en sammanställning över de viktigaste delarna i lagstiftning inom de nordiska länderna. För mer detaljerad information hänvisas till
respektive lands däcks- och fordonsbestämmelser.

Sverige

Under vinterdäcksperioden 1/12 - 31/3 gäller för svenska och utländska lastbilar och bussar över 3.5 ton:

Lägsta tillåtna mönsterdjup 5 mm. på alla axlar.

Vid vinterväglag ska vinterdäck vara monterade på drivaxeln. Med vinterväglag menas: ”när det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen”.

Kravet på vinterdäck för drivaxeln identifieras enligt följande 3 alternativ:

A. ”Däck som särskilt framtagits för vinterkörning och som är märkt M+S.”

B. ”Grovmönstrade däck med vintermönster märkta med M+S eller däck märkta med symbol alptopp/snöflinga (3 PMSF)”.

C. ”om däck är försett med snökedjor eller fordonet med lämpligt slirskydd, sandspridare eller liknande anordning bör det vara likställt med vinterdäck”.

”3 PMSF”-märkning är ett tillräckligt villkor för att däcket ska falla under definitionen vinterdäck. För att få sätta denna symbol på däcksidan måste däcket ha godkänts i ett särskilt funktionsprov. Denna märkning gäller endast för nya däck tills vidare.

Förteckning över vilka drivdäck som är framtagna för vinterkörning finns på STROs hemsida http://stro.se/information/vinterdack/lastbil/

Dubbade vinterdäck

På fordon får inte användas både dubbade och odubbade däck. Vid tvillingmonterade hjul får dock ett av däcken vara odubbat. De dubbade däcken ska i så fall monteras symmetriskt i förhållande till fordonets längdaxel.

Som undantag till ovanstående anges:

”Körning med tung lastbil när fordonet används i anläggnings-arbete eller liknande arbete”. ”Även militära fordon undantas”.

Släp:

För släpvagnar och trailers gäller lägsta mönsterdjup 1,6 mm. även under vinterperioden.

 

Norge

Såväl norska som utländska fordon omfattas av denna lagstiftning.

Det är krav på vinterdäck vid körning på allmänna vägar under perioden 15 november till 31 mars. Detta gäller hela fordonet inklusive släp. Nytt från 1 januari 2015 är att den lyftbara axeln och hela trailern inkluderas i lagstftningen.
Observera att detta gäller oavsett väglag under den angivna perioden.

Det finns för närvarande inget formellt krav att använda vinterdäck på trailern men att det ofta är en tillämpad praxis eller begäran från polismyndighet.

Från och med 2014 är också krav på däck med minsta mönsterdjup på 5 mm under vintern och här omfattas både dragfordon och trailer. Detta gäller under perioden 1 november till och med första måndagen efter Annandag påsk. För Nordland, Troms och Finnmark är perioden från 16 oktober till och med 30 april.

Sedan tidigare gäller allmänt att föraren av fordonet alltid är ansvarig för att ha säkrat tillräckligt väggrepp i förhållande till underlaget. Detta kan ske med hjälp av vinterdäck(med eller utan dubbar), med kätting eller liknande.

Definitionen av vinterdäck har också kompletterats med 3 PMSF(3 Peak Mountain Snow Flake) som ett alternativt villkor till M+S-märkningen.Vinterdäck ska dessutom vara särskilt framtagna för vinterkörning.

Förteckning över vilka däck som är framtagna för vinterkörning och som är godkända av Norges Vegvesen finns på STROs hemsida http://stro.no/informasjon/vinterdekk/lastebil/

Endast vinterdäck tillåts vara dubbade. Dubbade däck och kätting ska användas även utanför vinterperioden om körförhållandena kräver det.

Obs! Under vinterperioden ska kätting alltid medföras och antalet kättingar ska vara minst tre, fem eller sju och beror på fordonets storlek. Den udda kättingen är tänkt till ett av framhjulen. Kättingen ska vara tillverkad av metall/stål och konstruerad så att det alltid är kontakt mellan kätting och vägbana. Kätting ska monteras innan färd då vinterväglag råder eller kan befaras på sträckan.

Fordon som används i anläggningsarbete samt militära fordon som huvudsakligen används i terräng undantas från kravet på vinterdäck enligt ovan.

På fordon får inte användas både dubbade och odubbade däck. Vid tvillingmonterade hjul får dock ett av däcken vara odubbat. De dubbade däcken ska i så fall monteras symmetriskt i förhållande till fordonets längdaxel.

Endast däck märkta M+S och av fabrikant avsedda för dubbning får dubbas.

Finland

The Finnish regulations needs to be changed to: För fordon över 3,5 ton är det krav under prioden december till februari att ha däck med mönsterdjup 3mm på samtliga axlar.  På drivande axlar skall fordonet vara utrustat med vinterdäck med 5mm mönsterdjup. Vinterdäck betyder minst M+S märkning.

Danmark

Ingen särskild vinterdäckslagstiftning för tunga fordon finns. Minsta mönsterdjup är 1,0 mm. Dubbade däck är tillåtna 1 november till och med 15 april.

Vinterlagar för lastbilar

Land Mönsterdjup Krav på M+S eller 3PMSF-märkning på däckens Användning av kedjor Definition av vinterperiod
Österrike 5 mm (radial)
6 mm (diagonal)
JA
Endast Drivaxel
Ok på drivaxeln, minimum 2 mm Från 01/11 ttill 15/04 för lastbilar och  01/11 till 15/03 för bussar 
Belgien 1,6 mm NO Ok vid vinterförhållande  
Bosien & Herzegovina 4 mm JA
Endast Drivaxel
Om däcken saknar M+S/3PMSF-märkning, är kedjor obligatorisk tillsammans med en påse sand och en spade i fordonet. Från 15/11 till 15/04
Kroatien 4 mm JA
Endast Drivaxel
Om om däcken saknar M+S/3PMSF, minimum 4 mm Definition av vinterförhållanden: snö-, is- och slaskiga väger eller en väderprognos som förespår sånt väder.
Tjeckien 5 mm JA
Endast Drivaxel
Om om däcken saknar M+S/3PMSF, minimum 6 mm. Obligatorisk när vägskyltar indikerar det. Från 15/11 till 30/04 eller när vägskyltar indikerar det.
Danmark 1 mm NEJ OK  
Finland 1,6 mm NEJ OK vid vinterförhållanden Dubbade däck kan användas från 01/11 till 31/03
Frankrike 1 mm NEJ OK Dubbade däck kan användas från lördagen före 01/11 til sista söndagen i mars.
Tyskland 1.6 mm JA
Endast drivaxel
OK
Hastighetsbegränsning 50 km/h
Definition av vinterförhållanden: snö-, is- och slaskiga väger eller en väderprognos som förespår sånt väder.
Grekland 2 mm på drivaxeln and 1.6 mm alla andra axlar  NEJ Kedjor är obligatorisk när vägskyltar indikerar det  Kedjor är obligatorisk när vägskyltar indikerar det
Ungern 1.6 mm om däckdimensionen är < 750 mm, 3 mm om den är > 750 mm  NEJ Kedjor är obligatorisk när vägskyltar indikerar det   
Italien 1.6 mm  NEJ Obligatoriskt om om däcken saknar M+S/3PMSF och när vägskyltar indikerar det Kedjor är obligatorisk när vägskyltar indikerar det 
Kosovo 4 mm JA
Endast drivaxel
Obligatoriskt vid vinterförhållanden Definition av vinterförhållanden: snö-, is- och slaskiga väger eller en väderprognos som förespår sånt väder.
Luxemburg 1.6 mm JA
Endast drivaxel
   Definition av vinterförhållanden: snö-, is- och slaskiga väger eller en väderprognos som förespår sånt väder.
Makedonien 6 mm på drivaxeln och 4 mm på andra axlar.   JA
 Alla axlar
Om däcken saknar M+S / 3PMSF-märkning,är kedjor obligatoriskt tillsammans med att däcken har ett mönsterdjup på minimum 4 mm. Fordonet måste vara utrustat med en spade och en påse sand Från 15/11 till 15/03 
Montenegro 4 mm  JA
Endast drivaxel 
Kedjor, spade och en påse sand när vägar är täckta av snö Från 1/11 till 1/04
Nederländerna 1.6 mm  NEJ Inte OK  
Norge 5 mm JA(1)
Alla axlar, inclusive lyftbar axel
OK med krav att använda 3 till 7 par kedjor beroende på antal axlar. Från 15/11 till 31/03
Polen 1.6 mm (3 mm för turistbussar) NEJ  Kedjor är obligatoriskt när vägskyltar indikerar det. Kedjor är obligatoriskt när vägskyltar indikerar det.
Portugal 1 mm NEJ  Kedjor är obligatoriskt när vägskyltar indikerar det.  
Rumänien 1.6 mm  JA OK på drivaxlar Från 15/11 till 15/03 
Ryssland 4 mm JA(1)
Alla axlar(2)
OK  Referensperioden är från 1/12 till 28/02 men regeringen kan förlänga denna period.
Serbien 4 mm  JA
Endast drivaxlar
Kedjor är obligatoriskt på åtminstone 2 drivdäck. Fordonet ska vara utrustad med en spade. Från 01/11 till 01/04
Slovakien 3 mm  JA
Endast drivaxlar
Ok om däcket inte har M+S / 3PMSF-märkning eller om det indikeras på vägskyltar. Från 15/11 till 31/03
Slovenien 4 mm JA
Endast drivaxlar
Ok om däcket inte har M+S / 3PMSF-märkning med minimum 3 mm mönsterdjup Från 15/11 till 31/03
Spanien 1,6 mm NEJ  Kedjor är obligatoriskt när det indikeras på vägskyltar. Tung trafik kan bli stoppade av polisen beroende på körförhållanden
Sverige 5 mm JA(1)
Drivaxlar
OK Från 01/12 till 01/04
Schweiz 1,6 mm NEJ Kedjor är obligatoriskt när det indikeras på vägskyltar.  
Turkiet 4 mm JA
Drivaxlar(3)
OK Från 01/12 till 01/04
Storbritannien 1 mm NEJ Inte obligatoriskt Från 01/12 till 01/04
Andra EU-länder 1,6 mm NEJ Kedjor är obligatoriskt när det indikeras på vägskyltar. I vissa länder är kedjor och vinterdäck obligatoriskt enligt vägskyltar.
(1) Däcken måste vara speciellt designade för vinterförhållanden.
(2) På släpvagnsaxlar från och med 2015.
(3) På släpvagnsaxlar i framtiden.
Framtaget enbart för information, lokala lagar kan ändras.

E2-markering

Däck som tillverkas av Michelin är framtagna för att passa vägförhållandena i de geografiska områden där de är tänkta att säljas och användas. De MICHELIN-däck som säljs i Europa har E2-märkning för att visa att de är anpassade efter vägförhållandena i följande Europeiska länder:

Albanien

Tyskland

Andorra

Österrike

Vitryssland

Belgien

Bosnien-Hercegovina

Kroatien

Danmark

Spanien

Estland

Färöarna

Finland

Frankrike

Georgien

Grekland

Grönland

Ungern

Irland

Island

Italien

Kazakstan

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Makedonien

Moldovien

Monaco

Norge

Nederländerna

Polen

Portugal

Rumänien

Förenade kungariket

Ryssland

San Marino

Slovakien

Slovenien

Sverige

Scheweiz

Tjeckien

Ukraina

Vatikanstaten

Jugoslavien

FRT-märkning

Klausulen "FRT" (som omnämns i förordning 54: "Märkning 3.1.15") gäller däck som är framtagna speciellt för släpvagnsaxlar (free rolling tyre).

Denna förordning gäller alla nya däck som används i Europa, det vill säga däck som är FRT-märkta är framtagna för att endast användas på släpvagnsaxlar och får inte användas på andra typer av axlar.

Michelin kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår om dessa rekommendationer inte följs.

Mönsterskärning

Europeiska huvudförordningar

Land Restriktioner för användning av regummerade däck Vid vilket mönsterdjup ska lastbilsdäck sluta användas (förutom vinterdäck)
Minimidjup Anmärkning
TYSKLAND Förbjudet på styraxlar
 på bussar som körs
 fortare än 100 km/h
1,6 mm  
ÖSTERRIKE Förbjudet på styraxlar
 på samtliga lastbilar
2 mm  
BELGIEN Inga 1,6 mm  
BULGARIEN Förbjudet på styraxlar
 på samtliga lastbilar
1,6 mm  
KROATIEN Inga 1,6 mm  
DANMARK Inga 1 mm  
SPANIEN Inga inga  
ESTLAND Inga 1,6 mm  
FINLAND Inga 1,6 mm  
FRANKRIKE Inga 1 mm  
GREKLAND Inga 2 mm  
UNGERN Förbjudet på enkla
 axlar på bussar
5 mm för bussar med
 däckdiameter > 750 mm
 3 mm för övriga bussar
 1,6 mm för övriga fordon
 
ITALIEN Inga 1,6 mm  
LETTLAND Inga 1,6 mm  
LITAUEN Inga 1 mm  
LUXEMBOURG Inga 1 mm på traktorfordon
 1,6 mm på motorfordon
 
NORGE Inga 1,6 mm  
NEDERLÄNDERNA Inga Inga  
POLOEN Förbjudet på enkla
 axlar på fordon som körs
 fortare än 100 km/h
3 mm bussar som körs
 fortare än 100 km/h
 1,6 mm för övriga fordon
 
PORTUGAL Inga    
RUMÄNIEN Inga 1,6 mm  
RYSSLAND Förbjudet på styraxlar
 på samtliga lastbilar
2 mm på bussar
 1 mm för övriga lastbilar
 
SERBIEN Inga 2 mm  
SLOVAKIEN Inga 1,6 mm  
SLOVENIEN Inga 1,6 mm  
SVERIGE Inga 1,6 mm Yttre tvillingmonterade däck. Inget minimidjup
 förutom under vintern.
SCHWEIZ Inga 1,6 mm  
TJECKIEN Förbjudet på styraxlar
 på bussar
1,6 mm  
TURKIET Inga 1,6 mm  
FÖRENADE
 KUNGARIKET
Inga 1 mm  
UKRAINa Förbjudet på samtliga
 styraxlar på alla lastbilar
2 mm på bussar
 1 mm på övriga lastbilar