Produkter

Mönsterskärning & regummering

-1-

FÖRLÄNG LIVSLÄNGDEN PÅ DINA DÄCK!

MICHELIN-däckens stomme är utformad för upprepad mönsterskärning och regummering. Tack vare en professionell hantering anpassad till din verksamhet, kan du optimera din lönsamhet i all säkerhet. Och värna om miljön.

Minska din självkostnad per mil.
Med MICHELIN Remix® mönsterskärning och regummering, gör du betydande besparingar!
Ett däck med omskuret mönster förhöjer vidhäftning med 10%(1), ger upp till 25%(2) längre körsträcka och medför besparingar med upp till 2 bränsle/100 km(3).
Ett regummerat däck uppvisar samma prestanda som ett nytt däck men kostar ca 40%(4)mindre och avverkar lika många kilometer.
Värna om miljön.
Som ansvarskännande yrkesutövare, sparar du bränsle, råvaran, och du bidrar till avfallsminskning genom att ge dina däck flera liv.

  • (1) Jämfört med konstaterad prestanda hos samma däck som utsatts för slitage. Referenser MICHELIN - Test utfört på polerad betong
  • (2) Rekommendationer TNPF - april 2013
  • (3) 1,94l/100km konstaterades av utmätningsman i ett jämförande test utfört i juni 2007 på Michelins teknikcenter i Ladoux.
  • (4) Förteckning över interna priskällor 2014 och förteckning över internetpriser som utförts av en utomstående instans 2014.

DESIGNADE FÖR DIG

VARFÖR MÖNSTERSKÄRA?

Experter på säkerhet

Förläng ditt däcks prestanda

Validering för Regummering

Mönsterskärning av våra däck består av att ta bort 3 till 4 mm gummi i botten av mönsterspåren. Detta går att göra på både nya lastbildäck från Michelin och på MICHELIN Remix®. Du kan på detta sätta optimera kilometerresultatet, minska bränslekostnaderna och förbättra vägreppet. Regummering är 100% säkert.

VARFÖR SKA MAN MÖNSTERSKÄRA?

OM MÖNSTERSKÄRNINGEN GÖRS AV EN SPECIALIST

UPPSTÅR 3 FÖRDELAR FÖR LASTBILSBRANCHEN
Infographie recreusage

... OM MÖNSTERSKÄRNING UTFÖRS AV EN SPECIALIST
PÅVERKAR DET INTE DÄCKETS MÖJLIGHET FÖR REGUMMERINGOM MÖNSTERSKÄRNINGEN GÖRS AV EN SPECIALIST

Mer information finns på: Vitboken eller DESIGNED FOR MORE

(1) Jämfört med den period då mönstersturkturen var sliten. Referenser, MICHELIN – Test utfört på slipad betong.
(2) Till exempel en transportkombination som kör 120 000 km/år med en uppsättning mönsterskurna däck som rullar på marken, på 25 %.
(3) Interna referenser, MICHELIN: Genomsnittsvikt som uppmätts på 4 huvuddimensioner på marknaden, (315/80 R 22.5; 315/70 R 22.5; 385/65 R 22.5; 13 R 22.5).nt sparas

Ökad säkerhet

Michelin rekommenderar mönsterskärning när det återstår 2 till 4 mm mönsterdjup.

Mönsterskärningen bör utföras av en fackman. När mönsterskärning utförs enligt våra rekommendationer påverkas inte däckets prestanda eller säkerhet eftersom det tas med i beräkningen när däcket konstrueras.

Optimerat väggrepp

Mönsterskärningen ger nya skarpa kanter och mönsterdjup på mellan 6 till 8 mm. Mönsterdjupet motsvarar ungefär ett halvslitet lastbilsdäck. Däcket får förbättrat väggrepp med hög säkerhet.

picto-recreusage_adherence

Vid mönsterskärning förbättras sidogreppet och dragförmågan med upp 10 %(1).

(1) Michelinreferens – Test utförd på polerad betong med en friktionskoefficient väldigt nära is.

Längre livslängd

picto-recreusage_kilometres

20 till 25 % fler kilometer. Vid mönsterskärningen fördjupas mönsterspåren. Det nya djupet på 6 till 8 m ger upp till 25% fler kilometer! 

Mindre bränsle

picto-recreusage_litre

Rullmotståndet har en direkt inverkan på bränsleförbrukningen.

Mönsterskärning utförs när däcken har som bäst rullmotstånd. Mönsterspåren är inte så djupa och slits långsammare. Däckmönstret deformeras mindre i kontakten med underlaget och däcken blir inte lika varma, vilket ger lägre rullmotstånd. Detta leder i sin tur till minskad bränsleförbrukning.

Med mönsterskärning förlänger du livslängden på dina däck och sänker också bränsleförbrukningen.

Var rädd om miljön

picto-recreusage_tonne

Mönsterskärning av Michelin däck bidrar till minskad bränsleförbrukning och kan minska utsläppet av koldiox med upp till 1,6 ton under ett år, vilket är bra för miljön.

picto-recreusage_kilo

4 mönsterskurna däck motsvarar livslängden hos ett nytt Michelin däck vilket betyder 70 kg mindre förbrukat material (3) och en däckstomme mindre på soptippen.

(2) Exempel med en dragbil + semitrailer som kör 120 000 km/år och som har 25% mönsterskurna däck monterade.
(3) Enligt Michelins egna referenser:snittvikt på 4 av marknadens standarddimensioner (315/80 R 22.5 ; 315/70 R 22.5 ; 385/65 R 22.5 ; 13 R 22.5).]

Lagstiftning

Michelins mönsterskärning uppfyller europeisk lagstiftning. I de flesta länder säger lagen att lastbilsdäck får mönsterskäras, förutsatt att däcksidan är märkt "regroovable" eller med bokstaven "U" samt att mönsterskärningen utförs av en fackman enligt tillverkarens rekommendationer.

Mönsterskärning rekommenderas av l’ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation (Teknisk däck- och fälgorganisation.).

Regummeringen MICHELIN Remix® förlänger din däckprestanda. Ännu bättre, du sparar pengar och får en större flexibilitet i din användning samtidigt som du blir en aktör inom hållbara transporter.

Ger dig samma grundprestanda som ett nytt MICHELIN-däck, i synnerhet när det gäller säkerhet, robusthet och hållbarhet. Det regummerade däcket från MICHELIN Remix® garanterar:

VARFÖR
REGUMMERA?

Besparingar spelar en viktig roll
i en hållbar transportmarknad och gagnas
av flexibel användning

För mer information:Vitboken eller DESIGNED FOR MORE

(1) Interna tester 2013. Livslängen hos ett MICHELIN REMIX= 97% av livslängden hos ett nytt däck i samma dimension.
(2) Europeiskt genomsnitt, intern prisinformation under 2014 samt en prisstudie på internet gjord av en extern organisation.
(3) 350 regummerade/nydäckskombinationer finns tillgängliga med MICHELIN Remix®
(4) Med MICHELIN Remix® behövs endast ett tillägg på 20kg råvarumaterial, vilket är en besparing på 70% i jämförelse med att köpa ett nytt däck.

Mer sparande

rechapage_economie

Det gummerade däcket från MICHELIN Remix® rger dig upp till 100% av dina körda kilometer men till en kostnad av 60% av priset för ett nytt MICHELIN-däck**. Dubbelt sparande!
Tack vare kvalitén på stommen kan MICHELIN-däcken dessutom regummeras flera gånger. Ett effektivt sätt att ytterligare minska dina kostnader.

* Baserat på konstaterandet av att för de flesta dimensioner så är blandningen och mängden av gummi som ska användas samma hos nya MICHELIN-däck som hos de regummerade däcken från MICHELIN Remix®.
** Förteckning över interna priskällor 2014 och förteckning över internetpriser som utförts av en utomstående instans 2014.

Större flexibilitet

rechapage_souplesse

Eftersom regummering MICHELIN Remix® gör det mesta av dina däck och utvecklar användningen är det en flexibel lösning.
Med ett regummerat däck kan du välja mellan flera alternativa monteringar och flera olika positioner. Du kan därför få ut maximalt av ditt däcklager.
Regummering MICHELIN Remix® rgör att du även kan anpassa dina mönster enligt dina behov. Din Michelin-återförsäljare erbjuder dig upp till 350 möjliga kombinationer!

Mer ekologisk

rechapage_environnement

Regummering är en lösning som bevarar miljön.
Genom att öka däckets livslängd minskar regummeringen MICHELIN Remix® antalet nya använda däck.
Notera även att regummering sparar råmaterial. Rent konkret så innebär en regummering MICHELIN Remix® 50 kilo bevarat råmaterial. Tillsatsen av nödvändigt material är i genomsnitt endast 20 kilo, dvs. 70% mindre råmaterial än vid tillverkning av nya däck!

Läs mer om regummerade däck från MICHELIN Remix®

rechapage_performance

Michelin, specialisten på regummering av lastbilsdäck i nästan ett sekel, har nu utvecklat produkten MICHELIN Remix®.
Specialkompetens vid byte av utnötta slitband på en stomme från MICHELIN som på förhand bedömts och förberetts.
Tack vare våra experters avancerade industriteknik uppfyller regummeringen MICHELIN alla dina krav vad gäller säkerhet, sparande och miljö.