Cookies Policy

1. Vad är en cookie?

En cookie är en textfil eller en programvara som registrerar information om hur du navigerar på internet genom din terminal. Den styrs av din webbläsare och har ibland ett unikt slumpmässigt nummer. Du kan läsa, radera eller ändra en cookie.

2. Varför använder Michelin cookies?

Michelin försöker ständigt förbättra sin eller sina webbplatser för att kunna ge dig den bästa servicen. Michelin använder därför de olika typer av cookies som tas upp nedan. Vissa kan du behöva godkänna (reklamcookies) innan de installeras på din terminal.

3. Hur informerar Michelin dig om de cookies som företaget använder?

När du besöker Michelins webbplats för första gången skickar länken ”läs mer” högst upp i högra hörnet dig till en sida med all information om de cookies som används på denna webbplats.
Det är alltid du som kontrollerar dessa cookies. Du kan säga nej till dem, radera dem eller ställa in dem.

4. Hur säger man nej till och/eller avinstallerar man cookies?

Du kan avinstallera cookies på två sätt:

Dels kan du, tack vare din webbläsare, kontrollera vilka cookies som redan har installerats på din terminal, och ta bort dem en och en eller alla på samma gång.

  • Webbläsaren Apple Safari: Rubriken ”Sekretess” i menyn ”Inställningar”, i området ”Cookies och andra webbplatsdata.”
  • Webbläsaren Google Chrome: Rubriken ”Sekretess” i menyn ”Inställningar”, underrubriken ”Innehållsinställningar”, delen ”Cookies och webbplatsdata”.
  • Webbläsaren Microsoft Internet Explorer: Menyn ”Verktyg”, rubriken ”Internetalternativ”, sedan ”Allmänt” och därefter ”Webbhistorik”, sedan ”Inställningar”, fönstret ”Temporära Internetfiler” och slutligen ”Visa filer”.
  • Webbläsaren Mozilla Firefox: Menyn ”Verktyg”, rubriken ”Inställningar”, underrubriken ”Sekretess”, funktionen ”Ta bort enskilda kakor”.

Dels kan du ta bort cookies manuellt genom att följa stegen nedan:

  • På din terminal, välj Windows-mappen under C:\.
  • Öppna mappen ”Temporary Internet Files” och välj alla filer (CTRL+A)
  • Välj alternativet ”Ta bort”

Du kan dessutom ställa in din webbläsare för att blockera eller varnas om varje cookie som installeras. De steg som ska följas skiljer sig åt mellan olika webbläsare, men du kan hitta instruktioner i menyn ”Hjälp” i din webbläsare. Webbläsaren kan ställas in separat på varje terminal som du använder för att nå Michelins webbsidor.

Att avinstallera eller blockera de cookies som används på Michelins webbsidor i Sverige kan påverka eller rent av förhindra din användning av dessa webbplatser.

5. Vilka typer av cookies använder sig Michelin av?

Cookies kan vara temporära, och bara finnas kvar under din navigeringssession på webbplatsen, eller permanenta, dvs. ha en längre livslängd beroende på hur de programmerats och dina webbläsarinställningar. Det finns en mängd olika typer av cookies, vilka kan delas upp i de tre olika grupper som beskrivs nedan.

- Cookies som endast syftar till att tillåta eller underlätta den elektroniska kommunikationen

Nödvändiga cookies har endast som mål att tillåta eller underlätta den elektroniska kommunikationen och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den ska. Om du inaktiverar dessa blir det mycket svårt att använda webbplatsen, och det kan bli nästintill omöjligt att använda de tjänster som webbplatsen erbjuder. Dessa cookies sparar ingen information om dig när du väl lämnar sidan. De gör det bland annat möjligt att identifiera terminalerna för att skicka kommunikationen, numrera ”datapaketen” för att skicka dem i önskad ordning samt att upptäcka överföringsfel eller förlust av data.

Funktionscookies är absolut nödvändiga för att tillhandahålla en kommunikationstjänst i linje med användarens uttryckliga begäran. De tillhandahåller en funktion som är specifik för användaren och om dessa cookies avinstalleras kommer tjänsten inte att kunna tillhandahållas. Funktionscookies kan samla in personuppgifter. Sådan information kan komma att sparas efter din navigering på webbplatsen för vissa cookies, och kan överföras till partnerföretag, endast i syfte att tillhandahålla de tjänsteleveranser som behövs för tjänsterna. Dessa utgörs bland annat av cookies som registrerar användarens inställningar, såsom språk, ”användarsessionens” cookies (som gör det möjligt att identifiera användaren när denne navigerar på flera sidor och sparar uppgifterna endast under den tid som navigationssessionen pågår), och också av de cookies som används som ”brödsmulor”.

- Statistik-cookies

Statistik-cookies gör det möjligt att känna igen besökare under deras olika besök. Dessa cookies lagrar endast en ”identitetsbeteckning” för internetanvändaren (som är specifik för varje cookie) och används aldrig för att samla in personuppgifter om besökarna. De registrerar vilka sidor som besöks, besökets varaktighet och felmeddelanden och gör det möjligt att göra Michelins webbplatser mer effektiva.
Statistik-cookies kan installeras och skötas av partnerföretag, men Michelin begränsar användningen av dessa till den efterfrågade statistikanalysen.

- Cookies med anknytning till riktad reklam och spårare från sociala nätverk som sköts genom de sociala nätverkens dela-knappar

Målanpassade cookies och spårningscookies gör det möjligt för tredje parter att tillhandahålla tjänster, framförallt reklamtjänster, och att förbättra deras effektivitet. Dessa cookies kan komma ihåg vilka sidor och webbplatser som du besöker, och kan även samla in personuppgifter, framför allt IP-adressen till den terminal som internetanvändaren använder. Den information som samlas in kan komma att delas med tredje parter.

Det rör sig bland annat om cookies som gör det möjligt för reklamföretag att föreslå reklam som anpassats efter dina intressen till följd av din navigering på Michelins webbplatser, eller som begränsar upprepning. Du måste godkänna dessa cookies. I sådana fall syns en list på webbplatsens förstasida där du ombes godkänna installationen av dessa cookies.
Michelin och tredjepartsleverantörer, t.ex. Google, använder gemensamt förstapartscookies och tredjepartscookies för att ta reda på information samt för att optimera och sprida annonser i förhållande till de besök som görs på webbplatsen. Michelin och dessa leverantörer använder även dessa två typer av cookies för att slå fast förhållandet mellan de besök som registrerats på webbplatsen och annonsvisningarna, annan användning av reklamtjänsterna och interaktionen med dessa annonsvisningar och reklamtjänsterna. Slutligen använder sig Michelin och dess leverantörer av dessa två typer av cookies för att komma ihåg dina intressen och demografiska uppgifter för att kunna erbjuda riktad reklam.

Michelin använder så kallade sociala plugins (nedan kallade knappar) som hänvisar till sociala nätverk som Facebook, Linkedin eller YouTube.

När du besöker vår webbplats är dessa knappar inledningsvis inaktiverade, dvs. de skickar inte information till de berörda sociala nätverken utan att du själv ingriper. Innan du kan använda dessa knappar måste du aktivera dem genom att klicka på dem. Knapparna förblir aktiva fram till dess att du på nytt inaktiverar dem eller tar bort dina cookies. Du hittar mer information om sociala nätverkens tjänsteleverantörers cookies i deras cookiepolicy. När knapparna har aktiverats upprättar systemet en direktkontakt med servern för det valda sociala nätverket. Knappens innehåll överförs då direkt från de sociala nätverken till din webbläsare, som integrerar dem i den webbplats som besöks.

Från och med det att du aktiverar en knapp kan det berörda sociala nätverkets tjänsteleverantör samla in uppgifter, även om du inte använder knappen. Om du är ansluten till ett socialt nätverk kan detta koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Besök på Michelins andra webbplatser omfattas inte, förutsatt att du inte har aktiverat motsvarande knapp även på dessa sidor.

Om du är medlem på ett socialt nätverk och inte vill att detta upprättar en förbindelse mellan de uppgifter som samlas in vid ditt besök på vår webbplats och den information som registrerades när du anslöt dig till nätverket måste du logga ut från det sociala nätverket i fråga innan du aktiverar knapparna.

Notera att vi inte påverkar den mängd uppgifter som hämtas av de sociala nätverken via dina knappar. För att ta reda på den mängd uppgifter som hämtas och syftet med insamlingen, liksom villkoren för hur de sociala nätverken behandlar och använder informationen samt de rättigheter och inställningsmöjligheter som du förfogar över för att skydda ditt privatliv, läs igenom de berörda sociala nätverkens respektive dataskyddspolicy.

Vår webbplats använder i synnerhet knappar från följande sociala nätverk:

Du kan också blockera Facebooks sociala plugins med tilläggsprogram för din webbläsare, t.ex. ”Facebook blocker”.

 

 

NÖDVÄNDIGA COOKIES OCH FUNKTIONSCOOKIES

 

Namn Installeras av Mål Varaktighet

Ts_activity

Ts_parcours

TS_transport

Ts_dim_e

Ts_dim_h

Ts_dim_l

MICHELIN Sparar en besökares sökning efter ett däck i tyre selector mellan olika sidor på webbplatsen. 48 h
Toolbar_cookie   Gör det möjligt att veta om besökaren har accepterat webbplatsens cookiepolicy eller inte. 24 h
       

 

 

 

STATISTIK-COOKIES

 

Namn Installeras av Mål Varaktighet
idrxvr
tmst
Xiti

Ta reda på besökarens väg på webbplatsen

Samla in statistik om användningen av webbplatsen

169 dagar
       
       

 

 

 

MÅLANPASSADE COOKIES OCH SPÅRNINGSCOOKIES OCH SPÅRARE FRÅN SOCIALA NÄTVERK SOM GENERERAS AV DE SOCIALA NÄTVERKENS DELA-KNAPPAR

 

Namn Installeras av Mål Varaktighet